Projektid

PRIA
objekti tähistamine
MAK 2014-2020Projekti nimi:  Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise
põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 6.3
taotlus. Väikese põllumajandusettevõtte arendamise toetuse taotlus.

Projekti lühikokkuvõte
Projekti käigus ostetakse Inkubaator ja koorumiskapp, ovoskoop,
tibumajad. Vutimaja  koos vutimunarestidega. Tapatoa sisustusse
kuumutamiskatel, koonused, poltpüstol.
Lindude trantspordiks trantsportkastid. Bioohutuse  tagamiseks desomatid.
Lindude elutegevuse ohutuse tagamiseks ehitatakse kollektsiooniaeda
väiksemad aiad  ja suuremate lindude karjatamis aiad.

Projekt “Otse tootjalt tarbijale” OTT
Meede 1: Ettevõttevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Projekt on ellu kutsutud – Turistide paremaks ning mitmekülgsemaks teenendamiseks.
Ja uute teenuste, toodanguga turule tulekuks. 
Uus Leader logo koos PLPK logoga