Skip to content
Projektid

PRIA
objekti tähistamine
MAK 2014-2020

Projekti nimi:  Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise
põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 6.3
taotlus. Väikese põllumajandusettevõtte arendamise toetuse taotlus.

Projekti lühikokkuvõte
Projekti käigus ostetakse Inkubaator ja koorumiskapp, ovoskoop,
tibumajad. Vutimaja  koos vutimunarestidega. Tapatoa sisustusse
kuumutamiskatel, koonused, poltpüstol.
Lindude trantspordiks trantsportkastid. Bioohutuse  tagamiseks desomatid.
Lindude elutegevuse ohutuse tagamiseks ehitatakse kollektsiooniaeda
väiksemad aiad  ja suuremate lindude karjatamis aiad.

Projekti eesmärk: väikese põllumajandusettevõtete arendamise toetuse
abil arendada Küti-Uuetoa Linnufarmi

Projekti tulemuse käigus osteti linnukasvatuseks vajaminev varustus ja
tehnika, ehitati linnuaiad.

Projekt “Otse tootjalt tarbijale” OTT
Meede 1: Ettevõttevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Projekt on ellu kutsutud – Turistide paremaks ning mitmekülgsemaks teenendamiseks.
Ja uute teenuste, toodanguga turule tulekuks. 
Teenused