Projekt “Otse tootjalt tarbijale” OTT
Meede 1: Ettevõttevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Summa 10528,95
Projekt on ellu kutsutud – Turistide paremaks ning mitmekülgsemaks teenendamiseks.
Ja uute teenuste, toodanguga turule tulekuks. 
Teenused